Opdrachten

Leerplicht Interim Services is gestart op 1 januari 2007. De opdrachten werden uitgevoerd door Marian Rietveld. Referenties kunnen na contact worden opgevraagd.

 

oktober 2014 – maart 2015
Interim-leerplichtconsulent bij de gemeente Alphen aan den Rijn. In verband met ziekteverzuim worden de leerplichttaken uitgevoerd van de meldingen van het MBO in Alphen.

november 2014 – februari 2015
Interim-leerplichtconsulent bij Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest.  Uitvoering leerplichttaken i.v.m. extra formatieuren.

oktober 2011 – juli 2014
Interim-leerplichtconsulent bij de Regio Vallei. In verband met het grote aantal meldingen is door haar ondersteuning verleend bij de uitvoering van de werkzaamheden voor de kwalificatieplichtige jongeren in het MBO in de 6 regio gemeenten. Daarnaast heeft zij binnen een ROC de verzuimprocedure opgezet. De werkwijze voor preventief spreekuur werd gemaakt en wekelijks werden 2 spreekuren gehouden. Hierdoor namen de officiële verzuimmeldingen af.

mei – juli 2014
Interim-leerplichtconsulent bij de gemeente Veenendaal in verband met het vertrekt van 1 van de leerplichtambtenaren. Alle voorkomende leerplicht werkzaamheden werden door haar uitgevoerd.

september – oktober 2013
Interim-leerplichtconsulent bij de gemeente Lansingerland, de tweede opdracht bij deze gemeente, opnieuw in verband met vervanging van zwangerschapsverlof. Alle voorkomende leerplichtwerkzaamheden werden door haar uitgevoerd.

augustus – oktober 2011
Interim-leerplichtconsulent bij de gemeente Lansingerland in verband met vervanging zwangerschapsverlof. Naast het behandelen van de verzuimmeldingen heeft zij een plan van aanpak geschreven voor de verbetering van de administratie.

augustus 2009 – juli 2011
Interim-leerplichtconsulent bij de gemeente Alphen aan den Rijn.
 Door langdurig ziekteverzuim van een leerplichtambtenaar werden alle voorkomende leerplichtwerkzaamheden uitgevoerd, zowel leerplicht als kwalificatieplicht dossiers zijn behandeld. Aan het eind van de opdracht is een overdracht voor het nieuwe schooljaar gemaakt. Voorbereiding en afspraken over een spreekuur op het voortgezet onderwijs zijn door haar gemaakt. Naast de leerplichttaken heeft zij de volgende taken uitgevoerd. Een handleiding voor het algemene gebruik van Key2Onderwijs is geschreven. De implementatie van de dossiermodule is gerealiseerd. Zij heeft een werkplan voor de leerplichtambtenaren en een plan van aan voor de administratie gemaakt. De uitvoering daarvan, met behulp van proces beschrijvingen, wordt door de medewerkers opgepakt. Dit zal een efficiënte en eenduidige werkwijze bevorderen. Een nieuwe medewerker in de gecreëerde functie als leerplichtassistent is door haar ingewerkt. In september 2010 is een nieuwe leerplichtambtenaar aangesteld, zij is door haar begeleid. Naar aanleiding van deze opdracht zijn 2 aanbevelingen geschreven op LinkedIn (www.LinkedIn.com).

mei – juli 2009
Interim-leerplichtconsulent bij het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Dordrecht, Locatie Gorinchem in verband met ziekteverzuim. Bij deze korte opdracht voor 1 dag per week heeft zij bij twee voortgezet onderwijs scholen de achterstanden weggewerkt door veel waarschuwingsgesprekken te voeren en de zorgdossiers te behandelen.

maart – april 2009
Interim-leerplichtconsulent bij de gemeente Ede. Door een onverwachts vertrek van een leerplichtambtenaar bij de gemeente Ede heeft zij twee maanden ondersteuning verleend. Deze opdracht werd gecombineerd met 2 andere interim leerplichtambtenaren. Door een goede samenwerking zijn alle lopende dossiers en nieuwe meldingen in behandeling genomen. Er heeft een overdracht plaats gevonden naar de nieuwe leerplichtambtenaar. Omdat de werkwijze in Ede bekend was kon snel en efficiënt gewerkt worden.

januari – juli 2009
Interim-leerplichtconsulent bij de Regio Vallei.  De regio werkt voor de kwalificatieplichtige jongeren in het mbo voor Ede en 5 regio gemeenten. Voordat de definitieve invulling van de formatie werd gerealiseerd, werd daar een leerplicht opdracht uitgevoerd. Omdat het om een nieuwe werkwijze ging moesten naast de behandeling van de dossiers veel contacten gelegd worden en werden bij de ROC’s spreekuren opgezet. Door het in kaart brengen van de omvang van de werkzaamheden kon een goede keus gemaakt worden voor de definitieve formatie.

maart – december 2008
Interim-trajectbegeleider RMC bij de Regio Vallei voor jongeren van 18 tot 23 jaar woonachtig in de gemeente Ede. De opdracht bestond uit het in beeld brengen van een grote groep jongeren en begeleiden van voortijdig schoolverlaters naar opleiding en/of werk. Hiervoor werden naast de gesprekken op het gemeentehuis regelmatig huisbezoeken afgelegd.

september 2007 – februari 2008
Interim-leerplichtconsulent bij de gemeente Maarssen. Door langdurige afwezigheid van één van de leerplichtambtenaren had de gemeente dringend behoefte aan deskundige vervanging. Alle soorten leerplichtmeldingen heeft zij behandeld, van luxe verzuim tot zorgdossiers, incl. het opmaken van processen-verbaal en het doen van zorgmeldingen bij jeugdzorg.

januari – juni 2007
Interim-leerplichtconsulent bij de gemeente Ede vanwege langdurig ziekteverzuim van 2 leerplichtambtenaren. Uitvoering van alle voorkomende leerplichtwerkzaamheden werden door haar uitgevoerd. Veel dossiers waren blijven liggen en nieuwe meldingen niet in behandeling genomen. Hierdoor is er extra aandacht aan de netwerkpartners besteed. Hiernaast is aandacht besteed aan het absoluut verzuim. Ede heeft een specifieke groep inwoners met eigen culturele regels. Omdat hiermee ervaring opgedaan is bij de gemeente Nieuwegein, kon deze ervaring door haar goed gebruikt worden bij de behandeling van deze multi-problem dossiers. Aan het eind van de opdracht is een overdracht gemaakt zodat de dossier het nieuwe school gemakkelijk opgepakt konden worden.


Copyright © Leerplicht Interim Services 2009 - 2011 | Realisatie en hosting: Quateria